KUTSE RESIDENTUURI 2024 – RESIDENDID VALITUD!

→ KUTSE ON LÕPPENUD JA RESIDENDID ON VALITUD
→ Residentuuri periood: 1-2 kuud vahemikus veebruar-detsember 2024
→ Loojad või kollektiivid erinevatelt ruumierialadelt
→ Stipendium + sõidutoetus
→ Ootasime taotlusi kuni 20. novembrini 2023

Kuidas tegutseda arhitektina maailmas, kus ruumilised praktikad tõukuvad üha enam turuloogikast, kus uue ehitamist eelistatakse olemasoleva parandamisele ning valitseb standardiseeritud ruumi ületootmine, sellal kui vernakulaarsed tehnikad ja meisterlikkus muutuvad üha haruldasemaks? Kas võib olla, et ruumiloomepraktikate ning ehitusmeetodite standardiseerumise ning üksnes spetsialistide kätte koondumise mõju avaldub ajapikku ka meid ümbritsevates ruumides ja elus, mida seal elatakse, kaotades sealt ootamatu, omanäolise ja veidra?

Loe rohkem